Huis de Lalaing

Huis de Lalaing is een herenhuis met grote achtertuin dat gelegen is in de Pamelewijk, een stadsdeel op de rechteroever van de Schelde in Oudenaarde (centrum). Het perceel omvat ca. 2.400 m².

Sinds 1956 is het Huis de Lalaing beschermd als monument. In de achtertuin staat een Japanse notenboom (Ginkgo Biloba) die is opgenomen op de inventaris landschappelijk erfgoed.

Sinds 1956 is het Huis de Lalaing beschermd als monument. In de achtertuin staat een Japanse notenboom (Ginkgo Biloba) die is opgenomen op de inventaris landschappelijk erfgoed.

Het herenhuis werd destijds opgetrokken in rococostijl in verschillende bouwfasen in de 17e en 18e eeuw. Doorheen de jaren werd het huis onderworpen aan diverse werken.

Vandaag is de stad Oudenaarde eigenaar én gebruiker. Het wordt als museum voor wandtapijten, een restauratie-werkplaats, een weef-werkplaats en een educatieve ruimte. Het gebouw komt volledig vrij in het najaar van 2018.

Huis de Lalaing is volgens het gewestplan gelegen in een Gebied voor Stedelijke ontwikkeling. Er werd een BPA “Gerechtshof” opgemaakt (M.B. 8 juni 2000) waarbij de site gelegen is in gebied voor Gemeenschapsvoorzieningen.

De stad Oudenaarde ambieert voor Huis de Lalaing een kwalitatieve herontwikkeling tot (semi-)publieke functie van het gebouw en de tuin en eventuele kleinschalige nieuwbouw op een financieel haalbare wijze. Samen met de Vlaamse Erfgoedkluis dienen deze ambities vertaald.

De stad Oudenaarde wenst een erfpacht af te sluiten met de geselecteerde kandidaat. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich rechtstreeks richten tot de stad Oudenaarde.

Rol Vlaamse Erfgoedkluis

De rol van de Vlaamse Erfgoedkluis is tweeledig. Fase 1 omvatte het plan van aanpak voor het herbestemmingsproject met een marketing en communicatieplan dat werd afgerond in juni 2017. Fase 2 omvatte het voeren van een marktprocedure, in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 voor het aantrekken van een ondernemer/exploitant. 

Indien opportuun zal in dit kader de Vlaamse Erfgoedkluis mee risicokapitaal ter beschikking stellen van de ondernemer/exploitant.

Contact

Mia Segaert, senior investeringsmanager Vastgoed

mia.segaert@pmv.eu