Nuttige links

 

 Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt het onroerenderfgoedbeleid in Vlaanderen voor en voert het uit. Vanuit die optiek inventariseert en beschermt het gebouwen, landschappen, archeologische sites en varend erfgoed. Verder ondersteunt het burgers, lokale overheden, ontwerpers, ontwikkelaars en andere instanties met adviezen en premies. Het draagt tenslotte de kwaliteitsvolle omgang met onroerend erfgoed uit, met doorgedreven beleidsgericht   onderzoek en een gerichte communicatie daarover. Zo ondersteunen we de Vlaamse minister van  Onroerend Erfgoed.

www.onroerenderfgoed.be

 

Monumentenwacht wil het onderhoud van historisch waardevol erfgoed stimuleren. Regelmatige controle van de bewaringstoestand van het erfgoed en het stimuleren van tijdige ingrepen maken grote herstellingen of restauraties overbodig.

 

www.monumentenwacht.be

 

 Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) vzw is het door de Vlaamse overheid  erkende expertisecentrum voor religieus erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het is gevestigd in de abdij van Park te Leuven en zet zich sinds zijn oprichting in 1997 in voor het behoud, beheer en de valorisatie van het religieus erfgoed in  Vlaanderen. 

 www.crkc.be

 

De vzw erfgoedacademie is een organisatie in het leven geroepen door de Vlaamse Confederatie Bouw, de    Katholieke Hogeschool Vives en de Organisatie van Raadgevende Ingenieurs, die tot doel heeft de    kwaliteitsvolle instandhouding van het onroerend erfgoed te ondersteunen door een adequaat systee  m van erfgoedopleidingen en bijscholingen in dit domein te ontwikkelen/ coördineren.

http://vivesweb.be/erfgoedacademie/

 

Kan jouw erfgoed (financieel) overleven? Word erfgoedondernemer in 9 thema’s.

Omdat ondernemen en het ontwikkelen van een businessmodel in erfgoed een uitdaging is voor erfgoedbeheerders, is er nu een gloednieuw postgraduaat “Erfgoedondernemerschap” met aanvang in het academiejaar 2016-2017.