Pachthoeve Drie Fonteinen, Vilvoorde

Herbestemming Pachthoeve Drie Fonteinen, Vilvoorde

De neerhoeve en het jachtpaviljoen, in de volksmond beter gekend als ‘De Pachthoeve’, is een bouwkundig erfgoed in neotraditionele stijl, gelegen in het Park Drie Fonteinen in Vilvoorde, een beschermd cultuurhistorisch landschap van 50 hectare.

De Pachthoeve werd gebouwd aan het einde van de 19e eeuw en vermoedelijk uitgebreid aan het begin van de 20e eeuw. Ze bestaat uit meerdere constructies die U-vormig werden ingeplant rondom een gekasseide binnenplaats met oude arduinen waterpomp en schandpaal en een centraal gelegen jachtpaviljoen. Het poortgebouw ligt in de zuidwestelijke hoek, de woning met aansluitende lagere varkensstal ten zuiden, de stallen ten westen, een tweebeukige langsschuur in de noordwestelijke hoek en een koetshuis ten noorden. Het jachtpaviljoen met dubbelhuisopstand op rechthoekig plattegrond ligt ten oosten op de binnenplaats. Het huidige kadastrale perceel 336 heeft een terreinoppervlakte van ca. 3.271 m²​ en een bebouwde terreinoppervlakte van ca. 840 m²​. De bruto vloeroppervlakte bedraagt. ± 1675 m²​ bovengronds en ± 365 m²​ ondergronds.​ Bij renovatie dienen de buitenschil en de troggewelven in het interieur in hun oorspronkelijke staat bewaard te blijven, alsook de hierboven opgesomde objecten.

De Pachthoeve ligt aan de hoofdingang van het park, te bereiken via de Medialaan en vlakbij de parking van het park, het oranjeriegebouw Brasserie Drie Fonteinen en het Ruiterijcomplex waar diverse (cultuur)activiteiten plaatsvinden. Tegenover de hoeve werd een speeltuin ingericht met aan de ingang twee arduinen leeuwen, afkomstig van de voormalige hoofdingang van het park.

Rol Vlaamse Erfgoedkluis

De Pachthoeve is eigendom van de stad Vilvoorde. Midden 2018 sloot de stad met de Vlaamse Erfgoedkluis een samenwerkingsovereenkomst af met als doel een kwalitatieve herwaarding en herbestemming van de pachthoeve tot een attractieve aantrekkingspool binnen het Park Drie Fonteinen. De Vlaamse Erfgoedkluis adviseert en ondersteunt de stad en organiseert de vermarkting om een erfpachtnemer/investeerder/exploitant aan te trekken. De activering van de site behelst een duurzame economische invulling die een meerwaarde biedt aan de parkbezoeker en andere stakeholders in de omgeving én de renovatie en het onderhoud op lange termijn garandeert.

 

Meer info:                 

Pachthoeve

Park Drie Fonteinen

Waardevol erfgoed

 

Contact

Kris Van Slycke, interim-projectmanager PMV

kris.vanslycke@pmv.eu

www.pmv.eu/pachthoeve-vilvoorde