Rol & Missie

Activeren door Investeren

De Vlaamse Erfgoedkluis draagt actief bij aan het veiligstellen van het onroerend erfgoed in Vlaanderen voor toekomstige generaties vanuit een vastgoedperspectief, en ondersteunt anderen met vergelijkbare ambities.

De beste manier om het verleden veilig te stellen, is het een actieve en duurzame rol in het heden te geven.

KLANTEN en RELATIES

De Vlaamse Erfgoedkluis biedt zich graag aan als mogelijke partner voor u zowel in de hoedanigheid van private ondernemer of ontwikkelaar, als eigenaar, als erfgoedvereniging, als overheidsactor.

Samen bouwen wij graag met u aan de herontwikkeling van uw erfgoedobject.

POSITIONERING en INSTRUMENTARIUM

De Vlaamse Erfgoedkluis biedt (alternatieve) financiering en begeleiding ten aanzien van onroerend-erfgoedprojecten met het oog op een optimale herbestemming, beheer en exploitatie. We doen dit met respect voor de erfgoedwaarden en de draagkracht van de locatie en hebben aandacht voor erfgoedontsluiting en –interpretatie.

Dit resulteert in een financiële opbrengst die rekening houdt met een maximale publieksgerichte ontsluiting en beleving, dit uiteraard binnen de marges van de herbestemming en de financiële rendabiliteit.

De Vlaamse Erfgoedkluis positioneert zich aldus als:

  • Een (alternatief) financieringsinstrument dat rendabel te exploiteren erfgoedlocaties ondersteunt door middel van het verstrekken van risicokapitaal, lening-kredieten en het opnemen van zakelijke rechten;

  • Een ontwikkelaar en begeleider van kwaliteitsvolle, marktgerichte erfgoedprojecten met oog voor het behoud van de erfgoedwaarde(n), voor de publieke betrokkenheid en beleving;

  • Een rollend fonds dat opbrengsten opnieuw investeert om nieuwe projecten op weg te helpen.

PARTNERS

De Vlaamse Erfgoedkluis werd opgericht op 14 juni 2013 door ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv enerzijds en Herita vzw anderzijds.

PMV nv is een zelfstandige investeringsmaatschappij. Zij investeert in het economische weefsel van Vlaanderen. Het bedrijf treedt daarbij op als ondernemer en als marktproducent. Het verleent ook financiële hefbomen wanneer de markt ondersteuning nodig heeft en noodzakelijke privé-initiatieven achterwege blijven. PMV werkt samen met private partners via fondsen en publiek private samenwerking.

Iedere dag Open Monumentendag: dat is het doel van Herita. We willen meer mensen informeren over, laten kennismaken met erfgoed en zorgen voor een erfgoedbeleving die jong en oud aanspreekt. Monumenten vertellen ons immers over heden en verleden. Wij zorgen ervoor dat iedereen van deze monumenten kan genieten. Nu en in de toekomst. Door de deuren van monumenten open te gooien en om te toveren tot plaatsen vol beleving en verwondering.

Wij investeren graag in u!