Sint-Annakerk

De Sint-Annakerk, met interieur, gelegen aan het Sint-Annaplein 1 te Gent, werd in 1851 ontworpen door Lodewijk Roelandt en werd in vereenvoudigde vorm uitgevoerd door Jacques Van Hoecke. De bouw begon in 1853 en op 12 juni 1866 werd de onvoltooide Sint-Annakerk plechtig ingewijd door de bisschop van Gent, Hendrik-Frans Bracq. De kerk verving de oude Sint-Annakapel uit 1644 in de Lange Violettestraat.

De kerk werd evenwel nooit helemaal voltooid. Zo was er oorspronkelijk aan de westzijde een toren voorzien. Het is het belangrijkste gebouw in Gent in Rundbogenstijl, een eclectische stijl met romaanse, Byzantijnse en gotische elementen. De Sint-Annakerk, met interieur en omgeving, werd in 1980 beschermd als monument en maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht.

De kerk, die eigendom is van de stad Gent, is momenteel sporadisch nog in gebruik voor (beperkte) erediensten en concerten.

Sint-Annakerk is gelegen volgens het gewestplan in zone voor gemeenschapsvoorzieningen en een deel van de buitenruimte in parkzone.

Stad Gent zoekt naar een zinvolle economische herbestemming voor de kerk. De herbestemming gekoppeld aan een marktprocedure dient soelaas te brengen voor de resterende restauratie/renovatiekosten alsook de verdere exploitatie van de kerk. Naast een respectvolle herbestemming van het bestaande gebouw omwille van haar grote erfgoedkundige waarde, is er ruimte voor het realiseren van nieuwbouw, en dit in grote samenhang met het bestaande en de tuinomgeving.

De Vlaamse Erfgoedkluis en de stad Gent sloten een samenwerkingsovereenkomst af met betrekking tot de herontwikkeling van de betreffende kerk. De Vlaamse Erfgoedkluis ondersteunt de stad voor het voeren van de marktprocedure voor het vestigen van een erfpacht of voor het afsluiten van een verkoopovereenkomst van het religieus erfgoedobject.

Rol Vlaamse Erfgoedkluis

De Vlaamse Erfgoedkluis lanceerde op 16 april 2018 een marktprocedure. Biedingsvoorstellen kunnen ingediend worden tegen uiterlijk 24 september 2018. Meer informatie via http://www.sint-annakerk.eu. Parallel onderzoekt de Vlaamse Erfgoedkluis een mogelijke investering.

Contact

Mia Segaert, senior investeringsmanager Vastgoed

mia.segaert@pmv.eu